Witamy na stronie https://partialibertarianska.org/ („Witryna”). Rozumiemy, że prywatność online jest ważna dla użytkowników naszej Witryny, szczególnie podczas prowadzenia działalności gospodarczej. Niniejsze oświadczenie reguluje naszą politykę prywatności w odniesieniu do tych użytkowników Strony („Odwiedzający”), którzy odwiedzają bez dokonywania transakcji biznesowych oraz Odwiedzający, którzy rejestrują się, aby dokonywać transakcji biznesowych w Witrynie i korzystają z różnych usług oferowanych przez partialibertarianska.org (łącznie „Usługi” „) („ Autoryzowani klienci ”).

“Dane osobowe”

odnosi się do wszelkich informacji, które identyfikują lub mogą zostać wykorzystane do identyfikacji, kontaktu lub lokalizacji osoby, której dotyczą, w tym, między innymi, imię i nazwisko, adres, numer telefonu, numer faksu, adres e-mail, profile finansowe, zabezpieczenia społeczne numer i informacje o karcie kredytowej. Dane osobowe nie obejmują informacji zbieranych anonimowo (tj. Bez identyfikacji konkretnego użytkownika) ani informacji demograficznych niepowiązanych z określoną osobą.

Jakie dane osobowe są gromadzone?

Możemy gromadzić podstawowe informacje o profilu użytkownika od wszystkich naszych odwiedzających. Gromadzimy następujące dodatkowe informacje od naszych Autoryzowanych klientów: nazwy, adresy, numery telefonów i adresy e-mail Autoryzowanych klientów, charakter i wielkość firmy oraz charakter i rozmiar zasobów reklamowych, które Autoryzowany klient zamierza zakupić lub Sprzedać.

Jakie organizacje zbierają informacje?

Oprócz naszego bezpośredniego gromadzenia informacji nasi zewnętrzni dostawcy usług (tacy jak firmy obsługujące karty kredytowe, izby rozliczeniowe i banki), którzy mogą świadczyć takie usługi, jak kredyty, ubezpieczenia i usługi depozytowe, mogą gromadzić te informacje od naszych Gości i Autoryzowanych Klientów. Nie kontrolujemy, w jaki sposób te osoby trzecie wykorzystują takie informacje, ale prosimy ich o ujawnienie, w jaki sposób wykorzystują dane osobowe przekazane im przez Odwiedzających i Autoryzowanych klientów. Niektóre z tych stron trzecich mogą być pośrednikami, które działają wyłącznie jako linki w łańcuchu dystrybucji i nie przechowują, nie przechowują ani nie wykorzystują przekazanych im informacji.

W jaki sposób Witryna wykorzystuje dane osobowe?

Używamy Informacji umożliwiających identyfikację użytkownika w celu dostosowania Witryny, dokonania odpowiednich ofert usług oraz spełnienia żądań zakupu i sprzedaży w Witrynie. Możemy przesyłać odwiedzającym i upoważnionym klientom wiadomości e-mail na temat badań, możliwości zakupu i sprzedaży w Witrynie lub informacji związanych z tematyką Witryny. Możemy również wykorzystywać dane osobowe w celu kontaktowania się z odwiedzającymi i autoryzowanymi klientami w odpowiedzi na konkretne zapytania lub w celu dostarczenia wymaganych informacji.

Komu mogą być udostępniane informacje?

Dane osobowe osób upoważnionych mogą być udostępniane innym upoważnionym klientom, którzy chcą ocenić potencjalne transakcje z innymi upoważnionymi klientami. Możemy udostępniać zagregowane informacje o naszych odwiedzających, w tym dane demograficzne naszych odwiedzających i autoryzowanych klientów, naszym stowarzyszonym agencjom i zewnętrznym dostawcom. Oferujemy również możliwość „rezygnacji” z otrzymywania informacji lub kontaktu z nami przez nas lub przez dowolną agencję działającą w naszym imieniu.

Jak przechowywane są dane osobowe?

Dane osobowe gromadzone przez partialibertarianska.org są bezpiecznie przechowywane i nie są dostępne dla osób trzecich ani pracowników partialibertarianska.org, z wyjątkiem wykorzystania wskazanego powyżej.

Jakie opcje są dostępne dla odwiedzających w zakresie gromadzenia, wykorzystywania i dystrybucji informacji?

Odwiedzający i Upoważnieni klienci mogą zrezygnować z otrzymywania niezamówionych informacji od nas i / lub naszych dostawców i stowarzyszonych agencji lub kontaktując się z nimi, odpowiadając na wiadomości e-mail zgodnie z instrukcjami lub kontaktując się z nami pod adresem

Ciasteczka

Plik cookie to ciąg informacji przechowywanych przez witrynę internetową na komputerze odwiedzającego, a przeglądarka odwiedzającego dostarcza ją do witryny za każdym razem, gdy odwiedzający powróci.

Czy pliki cookie są używane w witrynie?

Pliki cookie są używane z różnych powodów. Używamy plików cookie, aby uzyskać informacje na temat preferencji naszych odwiedzających i wybranych przez nich usług. Używamy również plików cookie do celów bezpieczeństwa w celu ochrony naszych autoryzowanych klientów. Na przykład, jeśli autoryzowany klient jest zalogowany, a witryna nie będzie używana przez ponad 10 minut, automatycznie wylogujemy autoryzowanego klienta. Użytkownicy, którzy nie chcą umieszczać plików cookie na swoich komputerach, powinni ustawić przeglądarki tak, aby odrzucały pliki cookie przed skorzystaniem z partialibertarianska.org, z wadą polegającą na tym, że niektóre funkcje strony internetowej mogą nie działać poprawnie bez pomocy plików cookie.

Pliki cookie wykorzystywane przez naszych usługodawców

Nasi usługodawcy używają plików cookie, które mogą być przechowywane na twoim komputerze podczas odwiedzania naszej strony internetowej. Więcej informacji na temat wykorzystywanych plików cookie można znaleźć na naszej stronie informacyjnej dotyczącej plików cookie.

W jaki sposób partialibertarianska.org wykorzystuje dane do logowania?

partialibertarianska.org korzysta z danych logowania, w tym między innymi adresów IP, dostawców usług internetowych i typów przeglądarek, aby analizować trendy, administrować Witryną, śledzić ruch i użytkowanie użytkownika oraz gromadzić szerokie informacje demograficzne.

Którzy partnerzy lub usługodawcy mają dostęp do danych osobowych od odwiedzających i / lub autoryzowanych klientów na stronie?

partialibertarianska.org zawarła i będzie nadal zawierać partnerstwa i inne powiązania z wieloma dostawcami. Tacy dostawcy mogą mieć dostęp do niektórych danych osobowych umożliwiających identyfikację podstawy oceny Autoryzowanych klientów pod kątem kwalifikowalności do usług. Nasza polityka prywatności nie obejmuje ich gromadzenia ani wykorzystywania tych informacji. Ujawnienie informacji umożliwiających identyfikację osoby w celu zachowania zgodności z prawem. Ujawnimy Dane osobowe w celu spełnienia nakazu sądowego lub wezwania sądowego lub prośby organów ścigania o ujawnienie informacji. Ujawnimy również dane osobowe, gdy będzie to uzasadnione w celu ochrony bezpieczeństwa naszych gości i upoważnionych klientów.

W jaki sposób Witryna zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych?

Wszyscy nasi pracownicy znają naszą politykę bezpieczeństwa i praktyki. Dane osobowe naszych gości i upoważnionych klientów są dostępne tylko dla ograniczonej liczby wykwalifikowanych pracowników, którym podano hasło w celu uzyskania dostępu do informacji. Regularnie kontrolujemy nasze systemy i procesy bezpieczeństwa. Wrażliwe informacje, takie jak numery kart kredytowych lub numery ubezpieczenia społecznego, są chronione protokołami szyfrującymi, które chronią informacje przesyłane przez Internet. Chociaż podejmujemy uzasadnione handlowo środki w celu utrzymania bezpiecznej strony, komunikacja elektroniczna i bazy danych podlegają błędom, manipulacjom i włamaniom oraz nie możemy zagwarantować ani zagwarantować, że takie zdarzenia nie będą miały miejsca i nie będziemy ponosić odpowiedzialności wobec odwiedzających lub Autoryzowani klienci na wszelkie takie zdarzenia.

Jak odwiedzający mogą poprawić nieścisłości w danych osobowych?

Odwiedzający i Upoważnieni klienci mogą skontaktować się z nami w celu aktualizacji danych osobowych lub w celu poprawienia nieścisłości, wysyłając do nas wiadomość e-mail na adres admin@partialibertarianska.org

Czy odwiedzający może usuwać lub dezaktywować dane osobowe gromadzone przez witrynę?

Zapewniamy odwiedzającym i autoryzowanym klientom mechanizm usuwania / dezaktywacji danych osobowych z bazy danych witryny poprzez kontakt. Jednak ze względu na kopie zapasowe i zapisy usunięć może nie być możliwe usunięcie wpisu użytkownika bez zachowania resztkowych informacji. Osoba, która prosi o dezaktywację danych osobowych, zostanie funkcjonalnie usunięta i nie będziemy sprzedawać, przekazywać ani wykorzystywać informacji umożliwiających identyfikację osób w związku z tą osobą w jakikolwiek sposób.

Twoje prawa

Są to podsumowane prawa, które przysługują ci na mocy prawa o ochronie danych

  • Prawo dostępu
  • Prawo do sprostowania
  • Prawo do usunięcia
  • Prawo do ograniczenia przetwarzania
  • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania
  • Prawo do przenoszenia danych
  • Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego
  • Prawo do wycofania zgody

Co się stanie, jeśli zmieni się polityka prywatności?

Poinformujemy naszych Gości i Autoryzowanych Klientów o zmianach w naszej polityce prywatności, publikując takie zmiany w Witrynie. Jeśli jednak zmienimy naszą politykę prywatności w sposób, który może spowodować ujawnienie danych osobowych, o które gość lub autoryzowany klient wcześniej poprosił, aby nie zostały ujawnione, skontaktujemy się z takim gościem lub autoryzowanym klientem, aby zezwolić temu odwiedzającemu lub autoryzowanemu klientowi, aby zapobiec takie ujawnienie.

Spinki do mankietów:

partialibertarianska.org zawiera linki do innych stron internetowych. Pamiętaj, że po kliknięciu jednego z tych łączy następuje przejście do innej witryny. Zachęcamy do zapoznania się z oświadczeniami o ochronie prywatności tych powiązanych stron, ponieważ ich polityka prywatności może różnić się od naszej.