Szanowny Panie Przewodniczący

Członkowie Partii Libertariańskiej pragną wyrazić zaniepokojenie problemami, które pojawiły się przy okazji ostatnich wyborów samorządowych. Wadliwy system mógł wystawić na szwank wizerunek Polski jako kraju demokratycznego. Jednocześnie, mając na uwadze dobro naszego kraju, chcielibyśmy zaproponować unikatowy, a zarazem najtańszy i najskuteczniejszy sposób rozwiązania tej kwestii.

Krótki czas, jaki pozostanie do dyspozycji każdego, kto zechce się podjąć stworzenia systemu do obsługi wyborów, zarówno prezydenckich, jak i parlamentarnych (nowy przetarg ma zostać rozpisany dopiero w nowym roku), a także problemy związane z finansowaniem takich przedsięwzięć (oprócz kosztu wdrożenia i utrzymania systemu dochodzi np. koszt wykupienia licencji) wymuszają radykalną zmianę podejścia do problemu. Jednym z nielicznych rozsądnych rozwiązań, jakie istnieją w obecnej sytuacji, jest zaangażowanie niezależnych programistów, którzy przygotowaliby aplikację otwartoźródłową. Podejście takie cechuje się szeregiem niebagatelnych korzyści w porównaniu do rozwiązań konwencjonalnych.

Przede wszystkim możliwość wglądu każdej zainteresowanej osoby do programu na wszystkich etapach jego tworzenia, zapewniłaby nieporównywalnie większe bezpieczeństwo systemu. Taka otwarta forma pisania programu umożliwia szybkie wykrycie luk, szerokie przetestowanie systemu, a co za tym idzie możliwość usunięcia zagrożeń. Warto w tym miejscu wspomnieć, że takie rozwiązania z powodzeniem są stosowane w systemach tzw. demokracji płynnej, czy też przez duże korporacje, jak Microsoft, w przypadku którego znana jest praktyka korzystania z linuxowego otwartego oprogramowania do obsługi serwerów.

Oczywistym atutem będzie znaczna redukcja kosztów między innymi poprzez brak konieczności wykupowania licencji. Finansowanie inicjatywy w sposób dobrowolny, za pośrednictwem darowizn, oznacza także większą efektywność wykorzystania środków poprzez umożliwienie sprawowania bezpośredniej kontroli nad inicjatywą sponsorującym ją osobom.

Proponujemy stworzenie, wspólnie z zainteresowanymi obywatelami, systemu, który będzie dla PKW bezpłatny. To bardzo istotne, szczególnie biorąc pod uwagę ostatnie doniesienia, mówiące o braku środków na ten cel oraz faktem, iż zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro nie podlegają procedurom przewidzianym w przepisach o zamówieniach publicznych. Wierzymy, że proponowane rozwiązanie okaże się najlepszym spośród potencjalnych ofert oraz dodatkowo pozwoli na budowanie świadomego społeczeństwa, które czuje się odpowiedzialne za losy własnego kraju. Mamy wielką nadzieję, że nasza propozycja spotka się z Państwa aprobatą, co umożliwi powstanie bezpiecznego oraz przystępnego systemu do obsługi tego nieodzownego elementu życia demokratycznego, jakim są wybory.

Z poważaniem,
Członkowie Partii Libertariańskiej

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *