Jesteśmy fanpage Partii Libertariańskiej. Na tej stronie publikujemy aktualności i artykuły o Partii Libertariańskiej. Dzielimy się również ich wiadomościami i ideologią.

Partia Libertariańska (w skrócie Libertarianie) to nowa, oficjalnie zarejestrowana w maju 2014 roku, inicjatywa na politycznej mapie Polski. Istotą programu politycznego Partii Libertariańskiej jest stopniowe dążenie do zapewnienia jak największej wolności, zarówno w sferze gospodarczej, jak i obyczajowej.

Kierujemy się poglądami, które można opisać słowami Davida Boaza:

Libertarianizm jest poglądem, zgodnie z którym każda osoba ma prawo do takiego sposobu życia, jaki sama wybrała, o ile szanuje równe prawa innych.

Według Partii Libertariańskiej każda i każdy z nas jest wolnym człowiekiem. Oznacza to, że możemy dowolnie kształtować swoje życie, dysponując swoim majątkiem, zdrowiem i podejmując decyzje w sposób nieskrępowany niczym oprócz wolnością innych osób.

Jako Partia Libertariańska postulujemy całkowitą wolność słowa, wolność polityczną, ekonomiczną i obyczajową. Chcemy znieść kary za tzw. “przestępstwa bez ofiary”, pozostawiamy każdej osobie autonomię poglądów i działań , dopóki nie szkodzą one innym.

Opowiadamy się za tym, by podatki były jak najniższe, a procedury ich obliczania, płacenia oraz kontroli jak najbardziej uproszczone. Ich ściąganie nie może być w jakikolwiek sposób uprzywilejowane w porównaniu do ściągania należności wynikających z prawa cywilnego. Oznacza to między innymi, że za niepłacenie podatków nie powinna grozić odpowiedzialność karna, lecz zwykły proces cywilny.

Jesteśmy za całkowitą swobodą działalności gospodarczej i zamierzamy rozpocząć masową likwidację zbędnych regulacji oraz przepisów. Wykluczamy ingerencję państwa we wszelkie procesy rynkowe. Wiąże się to z wycofaniem państwa ze wszystkich obszarów działalności, które mogą być skutecznie obsługiwane przez wolny rynek, takich jak edukacja, służba zdrowia czy transport. Oznacza to pozostawienie w sferze publicznej jedynie obrony narodowej, sądownictwa, służb mundurowych, polityki zagranicznej oraz minimalnej administracji.

Wiemy, że pracowitość i twórcza energia Polaków, uwolniona spod ciężaru bezsensowych przepisów i ustaw, spowoduje dynamiczny wzrost gospodarczy, a w konsekwencji wzbogacenie się wszystkich i każdego z osobna. To poprawi jakość naszego życia, poczucie kontroli nad nim, a także nasze poczucie bezpieczeństwa.