Pomysł na założenie ugrupowania, odwołującego się w swoich założeniach programowych do libertarianizmu, powstał we wrześniu 2012 roku. Po wstępnych ustaleniach co kształtu formacji zawiązał się pierwszy zarząd. Pierwszym marketingowym krokiem nowej inicjatywy było stworzenie strony na portalu Facebook.

Zarówno strona jak i rozpoczęta niedługo po założeniu akcja pod tytułem “1000 faktów” w krótkim czasie bardzo zyskała na popularności. Kolejne niszowe media poruszające tematykę głównie polityczną rozpoczęły dyskusję na temat nowego tworu politycznego i tego, jaka będzie jego przyszłość. Swoje miejsce miały różne wywiady z twórcami Partii Libertariańskiej, które można znaleźć na stronach Kontestacji, bloga Anti-State czy Forum Libertas.

W niedługim czasie powstało kilka grup tematycznych, które skupiły się na tworzeniu Deklaracji Politycznej Partii Libertariańskiej. Jej obecny kształt zawdzięczamy kilkumiesięcznej wytężonej pracy umysłowej. Dokument ten jest fundamentem partii, stanem docelowym, do którego partia będzie zdążać działając w polityce zarówno lokalnej, jak i ogólnokrajowej.

Istotnym elementem działalności było stworzenie spójnej identyfikacji wizualnej, którym główny elementem jest logo. W związku z tym zorganizowaliśmy konkurs na logotyp Partii Libertariańskiej – który, wybrany przez przez zarząd ze wszystkich nadesłanych prac, jest używany do dzisiaj. Jego symbolika jest wymowna; przedstawia on skrzydła, które są uniwersalnym symbolem wolności, swobody, osiągania i możliwości.

Niedługo po tym pojawiło się hasło Partii Libertariańskiej: Więcej wolności, więcej możliwości.

Na początku 2013 roku rozpoczęliśmy zbiórkę podpisów potrzebnych do rejestracji partii. Jednak pomimo zebrania odpowiedniej liczby podpisów w krótkim czasie nie rejestrowaliśmy się od razu. Nie chcieliśmy być partią, której największym osiągnięciem byłaby właśnie rejestracja. Równolegle trwały prace nad szczegółowym programem gospodarczym, różne grupy osób tworzyły alternatywne wersje statutu partii, potrzebne do rejestracji.

Istotnym elementem marketingowym partii było stworzenie pierwszego klipu poruszającego temat wolności waluty. Ważnym zadaniem Partii Libertariańskiej z punktu widzenia jej twórców, jest obok aktywnego udziału w polityce, edukacja społeczeństwa. Ta produkcja filmowa idealnie wpisuje się w realizację tego zadania.

Stowarzyszenie Libertariańskie, które stanowi zaplecze intelektualne Partii Libertariańskiej zorganizowało we Wrocławiu konferencję “Po co nam wolność”, która poruszała najbardziej podstawowe kwestie libertarianizmu.

W połowie 2013 roku nawiązaliśmy bliską współpracę z partią Demokracja Bezpośrednia, której owocem było zorganizowanie i przeprowadzenie we wrześniu “Antysystemowego Ciekawego Spotkania Politycznego”. Jego uczestnikami, oprócz liderów obu partii byli także członkowie różnych organizacji i stowarzyszeń, m.in. KoLiber czy Wolne Wadowice.

10 listopada 2013 odbył się Zjazd Założycielski Partii Libertariańskiej, podczas którego omówione zostały najważniejsze sprawy dotyczące inicjatywy,  zostały wybrane władze, powołane oddziały oraz przegłosowany obowiązujący statut.

Na początku lutego 2014 roku został zawarty techniczny sojusz z partią Demokracja Bezpośrednia oraz Polską Partią Piratów mający na celu wspólny start w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Na przełomie lutego i marca odbyły się internetowe prawybory, w których mogli uczestniczyć członkowie sojuszniczych partii oraz osoby bezpartyjne, a głosować mogli wszyscy internauci. Niestety przeszkodą okazało się zebranie wymaganej liczby podpisów w 7 okręgach, co dałoby możliwość wystawienia list w całym kraju. Udało się to w 6 okręgach, na 1. miejscu na śląskiej liście znalazł się Jacek Sierpiński. Po wyborach współpraca z partią Demokracja Bezpośrednia została zakończona.

Formalna rejestracja Partii Libertariańskiej zakończyła się wpisem do ewidencji partii politycznych, który nastąpił w czerwcu 2014 roku.