Wczoraj w Warszawie miejsce miał happening zorganizowany przez byt o nazwie „Federacja Anarchistyczna”. Podczas tegoż happeningu jego organizatorzy, udając „bezwzględnych kapitalistów”, próbowali przekonywać przechodniów, że najłatwiejszym sposobem napędzenia gospodarki jest ustawowe obniżenie płac na wszystkich stanowiskach do… miski ryżu. Tłumaczyli to w ten sposób, że koszty produkcji spadną drastycznie, „no i wtedy nastąpi wzrost gospodarczy”.

Niestety sfederowanym anarchistom nie udało się uniknąć pewnych błędów wynikających prawdopodobnie z braków wiedzy ekonomicznej lub nieznajomości libertarianizmu generalnie. Oto treść ulotki, która była rozdawana podczas happeningu, a która doskonale streszcza ideę (a raczej pewną tezę) stojącą za happeningiem:

Libertarianizm (a więc i Partia Libertariańska) nigdy nie opowie się za jakimkolwiek regulowaniem płac. Każdy człowiek ma swoje własne skale wartości, wg których ocenia, czy jego praca jest warta wynagrodzenia, które mu się oferuje, oraz czy wynagrodzenie, które on oferuje jest adekwatne do pracy, którą zleca. Regulowanie w jakikolwiek sposób płacy na otwartym, swobodnym rynku spowoduje wzrost bezrobocia, co zarówno dla gospodarki, jak i dla samych ludzi jest skutkiem absolutnie niepożądanym. W jaki sposób?

Ustalenie płacy minimalnej spowoduje, że osoby, których praca jest mniej warta niż owa płaca minimalna, zostaną zwolnieni albo nie będą w ogóle zatrudniani (bo pracodawcy po prostu nie będzie się to opłacało), albo będą zmuszone pracować nielegalnie. Natomiast ustalenie płacy maksymalnej (np. wspomniana miska ryżu) sprawi, że część osób, która nie chce pracować za tak niską zapłatę, wyemigruje zarobkowo, przestanie pracować albo zacznie pracować… nielegalnie. Jak więc widać, ustalenie czy to płacy minimalnej czy maksymalnej to dwie strony tego samego medalu.

Korygując więc treść powyższej ulotki (przy założeniu, że ma ona cokolwiek wspólnego z prawdą), jej nowa wersja powinna brzmieć mniej więcej tak: „Partia Libertariańska z zażenowaniem i dezaprobatą odbiera niniejszą propozycję i całkowicie się jej sprzeciwia – bowiem nie tylko nie przynosi ona żadnych korzyści, ale jest też szkodliwa w swoich skutkach”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *