10 listopada 2013 r. miało miejsce jedno z najważniejszych wydarzeń dla Partii Libertariańskiej – Zjazd Założycielski. Odbył się on we Wrocławiu i  był pierwszym etapem formalnej rejestracji Partii, która umożliwi jej członkom pełnoprawną obecność na polskiej scenie politycznej.

Podczas zjazdu 47 delegatów z całej Polski dyskutowało nad całokształtem przyszłej działalności Partii Libertariańskiej. Głównym elementem zjazdu były prace nad statutem. Wybór odpowiedniego statutu jest kwestią kluczową w działaniu partii, bowiem dokument ten reguluje zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne zasady jej funkcjonowanie. W trakcie Zjazdu Założycielskiego Partii Libertariańskiej autorzy 5 zgłoszonych projektów zaprezentowali swoje propozycje oraz udzieli odpowiedzi, na każde z zadanych im pytań. Wybrany został statut zaproponowany przez Libertarian z Wrocławia, do którego delegaci mogli zgłaszać swoje uwagi – w ten sposób został przyjęty Statut Partii Libertariańskiej.

Po wybraniu i zatwierdzeniu Statutu, nastąpił wybór władz przewidzianych w przyjętym dokumencie. Statut Partii Libertariańskiej zakłada, że na czele Partii Libertariańskiej stoi Koordynator, a najważniejszym organem wykonawczym jest Rada Krajowa, złożona z Koordynatorów oddziałów wojewódzkich. W trakcie Zjazdu dokonano także wyboru członków Sądu Naczelnego oraz Centralnej Komisji Rewizyjnej.

Koordynatorem Partii Libertariańskiej został wybrany niemal jednogłośnie Stanisław Domin. Zgodnie ze statutem podczas zjazdu utworzono oficjalnie 6 oddziałów: dolnośląski, małopolski, mazowiecki, opolski, pomorski oraz śląski. Ich koordynatorzy weszli w skład Rady Krajowej. Utworzenie kolejnych oddziałów będzie miało miejsce po oficjalnym zarejestrowaniu Partii.

W ciągu kilku następnych dni wszystkie dokumenty zostaną złożone w Sądzie Okręgowym w Warszawie, celem rejestracji Partii Libertariańskiej. Wówczas pozostanie już tylko oczekiwanie na decyzję Sądu. Ponadto w najbliższym czasie zostanie przedstawiony wzór deklaracji członkowskiej oraz wszelkie informacje dotyczące członkostwa w Partii.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *