Partia Libertariańska wyraża zadowolenie z opublikowania stenogramów ze
spotkań centralnych urzędników państwa, na których omawiane były sprawy
dotyczące obywateli Polski.

Działania władzy wpływają na wolność i własność obywateli, utajnianie informacji
o nich jest niemoralne i nie powinno mieć miejsca.
Każdy z tematów poruszanych na spotkaniu powinien był być omawiany jawnie
i transparentnie, a nie pokątnie, w restauracyjnych salkach dla vipów.
W zakresie ujawnionych tematów – Partia Libertariańska uznaje system bankowości
centralnej za patologiczny. Próba rozszerzenia narzędzi w tym zakresie o swobodę
wykupu obligacji państwowych patologię tę zwiększa.

Partia Libertariańska opowiada się za likwidacją Narodowego Banku Polskiego
i ustanowieniem pełnej swobody w zakresie wyboru i posługiwania się walutą oraz
świadczenia usług bankowych.
Jedną z patologii bankowości centralnej jest instytucjonalne wsparcie dla działań
władzy. Nie jest dla Libertarian żadnym zaskoczeniem, że działania takie są
podejmowane, a kontakty banku centralnego z rządem w tym zakresie utrzymywane.
Partia Libertariańska wyraża też zdziwienie oburzeniem pozostałych partii
etatystycznych, w szczególności Prawa i Sprawiedliwości – największej partii
opozycyjnej. Libertarianie nic nie wiedzą o tym, żeby w planach PiS był jakikolwiek
postulat uwolnienia systemu bankowego i walutowego spod wpływu władz
państwowych.

Partia Libertariańska nie widzi też żadnych korzyści dla Polaków z upadku obecnego
rządu, jeśli ten miałby być zastąpiony rządem sformowanym przez partię
Prawo i Sprawiedliwość. Program i działania PiS są dla Libertarian co najmniej tak
samo nie do zaakceptowania, jak program i działania Platformy Obywatelskiej.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *