Jest kryzys.
Kryzysowa sytuacja wymaga kryzysowych rozwiązań. Te truizmy to łatwe uzasadnienie dla ograniczania wolności osobistej obywateli. Tym razem rządzący Europą chcą móc bez skrępowania zaglądać nam do portfeli.

“Kryzysowe rozwiązania” w państwach socjaldemokratycznych (tzn. takich, jakimi są właściwie wszystkie państwa UE) skupiają się na łataniu, nieuniknionej w sytuacji spowolnienia gospodarczego, dziury budżetowej. Starania w tym kierunku mogą pójść w dwie strony – trudnej, i wykraczającej poza ramy cztero- czy pięcioletnich budżetów, próby dogłębnej reformy, zaciskania pasa, albo zwiększenia przychodów. Druga opcja wydaje się być dla rzadzących wygodniejsza. Jednak jak to zrobić, nie podwyższając podatków?

Skuteczność podatkowa.

Rządy państw i Komisja UE w ramach walki z unikaniem opodatkowania – to nowa inicjatywa unijna, która ma pomóc w walce z negatywnym bohaterem zbiorowym – “oszustem podatkowym” i pozwolić na zwiększenie przychodów rządów szastających pieniędzmi mimo obniżonych dochodów. Rozwiązania przedstawione w tej propozycji są wyjątkowo niekorzystne dla obywateli.

Algirdas Šemeta, komisarz UE ds. podatków i unii celnej, statystyki, audytu oraz zwalczania nadużyć finansowych, powiedział:

Dzisiejszy wniosek sprawi, że państwa członkowskie będą dysponowały lepszymi możliwościami określania i poboru należnych podatków, zaś UE będzie dobrze przygotowana do tego, by dążyć do wyższych standardów w zakresie dobrego zarządzania podatkowego w ujęciu ogólnym. Będzie to kolejną silną bronią w naszym arsenale do prowadzenia zdecydowanego ataku przeciwko uchylaniu się od opodatkowania. 

Ale co to oznacza w praktyce? Nowa propozycja ma zautomatyzować procedurę wymiany informacji o podatnikach. Informacje te mogą dziś stać się przedmiotem wymiany państw członkowskich, nawet jeśli stanowią część tajemnicy bankowej.
W opisie odpowiedniej dyrektywy z 2011 roku czytamy:

In particular, it provides that Member States can no longer refuse to supply information solely because this information is held by a bank or other type of financial institution. 

Zatem nie dość, że możemy być inwigilowani, teraz inwigilacja zostanie zautomatyzowana.

Under this system, Member States collect data on income earned in their territory by non-resident individuals. They then automatically transmit this data to the authorities where the individual resides, so that it can be taxed in line with the Member State of residence’s rules.

Partia Libertariańska stanowczo sprzeciwia się podobnym próbom łamania podstawowych praw, do których należy prawo do prywatności. Automatyczne przekazywanie danych dotyczących dochodów to nie tylko problem dla osób próbujących ukryć swoje przychody przed opresyjnymi organami podatkowymi. To również pogwałcenia podstawowych praw, które może stać się furtką do worowadzenia podobnych zapisów, powiększających sferę inwigilacji. Opisywana propozycja nie tylko automatyzuje przekazywanie poufnych informacji, ale również rozszerza zakres szpiegowania:

Państwa będą zatem mogły się wymieniać swobodnie informacjami na temat dochodów z zatrudnienia, wynagrodzeń z tytułu zasiadania w zarządzie firm, zysków płynących z różnego rodzaju ubezpieczeń i polis, rent i emerytur, oraz zysków z nieruchomości. Aby organy skarbowe miały pewność co do sytuacji podatnika, mogą zażądać między innymi podania informacji o stanie konta oraz o zobowiązaniach względem instytucji finansowych.

Jak pokazał przykład ACTA, warto walczyć o swoją wolność. Partia Libertariańska opowiada się za znacznie uproszczonym systemem podatkowym, do którego egzekwowania nie są potrzebne rozbudowane struktury inwigilacji. Dziś sprzeciwiamy się skandalicznemu przepisowi, który może stanowić furtkę do powstawania patologii w przyszłości.

Apelujemy i prosimy o zapoznanie się z treścią propozycji (odpowiednie linki znajdują się w opisach). Będziemy bardzo wdzięczni za umożliwienie nam kontaktu ze specjalistami, którzy znają się na tej problematyce – chcemy zapoznać się z ich opinią.

Pamiętaj, że najgorsze ustawy wprowadza się po cichu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *