Kim jesteśmy?

Jesteśmy fanpage Partii Libertariańskiej. Na tej stronie publikujemy aktualności i artykuły o Partii Libertariańskiej. Dzielimy się również ich wiadomościami i ideologią. Partia Libertariańska (w skrócie Libertarianie) to...

Zbudujmy lepszą Polskę

Historia partii

Pomysł na założenie ugrupowania, odwołującego się w swoich założeniach programowych do libertarianizmu, powstał we wrześniu 2012 roku. Po wstępnych ustaleniach...

Deklaracja Polityczna

Administracja/Biurokracja Na koniec 2011 roku polski sektor publiczny zatrudniał ok. 3,5 mln osób, co stanowiło ponad 21,6% ogólnej liczby pracujących...

Pytania i Odpowiedzi

Zarówno poglądy, program Partii Libertariańskiej, jak i sam libertarianizm – nie są dla wszystkich oczywiste. Zainspirowało nas to do stworzenia działu...

Artykuły, aktualności i informacje