Zjazd Założycielski Partii Libertairańskiej

Opublikowano dnia 24 września 2013

Nadszedł moment, na który wszyscy czekaliśmy. Rozpoczynamy proces formalizacji bytu politycznego, jakim jest Partia Libertariańska. Pierwszym krokiem tej formalizacji jest organizacja Zjazdu Założycielskiego. Oto zaproszenie Koordynatora PL, Macieja Dudka:

Informuję, że na 10.11.2013 zwołany zostaje zjazd założycielski Partii Libertariańskiej.
Zjazd odbędzie się we Wrocławiu, jego przygotowanie powierzone zostało wrocławskiemu oddziałowi Partii Libertariańskiej w imieniu którego działa w tym zakresie Kamil Bartczak.

Na zjeździe uchwalony zostanie statut Partii Libertariańskiej.

Do 15.10.2013 zgłaszane być mogą:
– projekty statutu,
– deklaracje uczestnictwa w zjeździe z podaniem imienia, nazwiska (a także pseudonimu, jeżeli był używany w grupie PL), daty urodzenia, deklarowanego województwa, maila i krótkiego opisu dotychczasowej aktywności (celem weryfikacji),
– inne, dodatkowe wnioski do przedstawienia na zjeździe.

Lista delegatów podlegać będzie zatwierdzeniu i publikacji na stronie Partii Libertariańskiej. Zgłoszenie uczestnictwa w zjeździe równoznaczne jest ze zgodą na publikację.

Wnioski i projekty prosimy przesyłać na adres mailowy: kontakt@partialibertarianska.org

Maciej Dudek
Koordynator Partii Libertariańskiej


Żądany plik nie istnieje.

Sprawdź, czy URL jest poprawny i czy plik istnieje.

Dysk Google – zrobisz wszystko w jednym miejscu

Aplikacje Dysku Google ułatwiają tworzenie, przechowywanie i udostępnianie różnego rodzaju dokumentów, w tym arkuszy kalkulacyjnych i prezentacji.

Dowiedz się więcej na drive.google.com/start/apps.