Zarządzenie 9/2012 – Zmiany personalne

Na podstawie art. 6d w związku z art. 13 Statutu:

1. Powierza się Wojciechowi Gołębickiemu statutową funkcję Arbitra PL.
2. Powierza się Tymoteuszowi Raffinettiemu funkcję rzecznika prasowego PL.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 11.12.2012

11.12.2012
Maciej Dudek
Koordynator PL