Zarządzenie 8/2012 – Wypowiedzi w imieniu PL

1.
Oficjalne stanowisko PL prezentowane jest w formie zarządzeń Prezesa lub w oparciu o udzieloną przez Prezesa delegację.

2.
Do wypowiadania się w imieniu PL uprawnieni są członkowie Zarządu oraz inne osoby upoważnione do tego przez Prezesa.

3.
Pozostałe wypowiedzi nie stanowią wypowiedzi w imieniu PL i traktowane są jako wypowiedzi prywatne. PL co do zasady nie będzie się do nich odnosić, w szczególności prostować ich, potwierdzać ani dementować. PL co do zasady nie ingeruje w treść ani w formę wypowiedzi prywatnych.

4.
P. 3 nie wyklucza podejmowania działań zmierzających do wyeliminowania prywatnych wypowiedzi członków PL, które stanowią umyślne działania na szkodę PL lub uporczywe działania godzące w dobre imię PL.

5.
Stwierdzenia stanu faktycznego określonego w p. 4 dokonuje Arbiter, na wniosek członka PL. W razie zaistnienia takiego stanu o jego skutkach (z usunięciem z PL włącznie) decyduje Prezes.

 

Maciej Dudek, Koordynator PL

11.12.2012