Zarządzenie 6/2012 – Zarząd Partii Libertariańskiej

1. Zmianie ulega skład Zarządu Partii Libertariańskiej.

2. Zarząd tworzą jego członkowie oraz konsultanci.

3. W skład zarządu wchodzą:

CZŁONKOWIE ZARZĄDU:

Bartłomiej Byczkiewicz – Koordynator Informacji;
Maciej Dudek – Koordynator PL;
Tymoteusz Raffinetti – Koordynator Marketingu Politycznego
Jacek Sierpiński – Koordynator Programu Politycznego
Jakub Krzysztof Sikora – Koordynator IT

KONSULTANCI:

Maciej Miąsik – program w zakresie swobody informacji
Maciej Jasica – formułowanie i edycja dokumentów programowych

4. Uchyla się zarządzenie 1/2012

5. Zarządzenie wchodzi w życie 01.12.2012

Maciej Dudek
Koordynator PL