Zarządzenie 5/2012 – Procedura aktualizacji DPPL

Ustala się procedurę aktualizacji Deklaracji Politycznej Partii Libertariańskiej (DPPL) jak niżej.

1. Zgłoszenie inicjatywy – zmiana, dodanie lub usunięcie hasła.
2. Decyzja 1 – odrzucenie zmiany, konsultacja, wprowadzenie zmiany, przekazanie do decyzji 2.
3. Decyzja 2 – odrzucenie zmiany, konsultacja, wprowadzenie zmiany, przekazanie do decyzji 3.
4. Decyzja 3 – odrzucenie zmiany, konsultacja, wprowadzenie zmiany, przekazanie do wprowadzenia tekstu.
5. Wprowadzenie zmiany do tekstu, przekazanie do składu.
6. Skład tekstu, przekazanie do publikacji oficjalnej.
7. Publikacja oficjalna, przekazanie do publikacji zwykłej.
8. Publikacja zwykła.

Ad. 1 – Członkowie Zarządu, Maciej Jasica
Ad. 2 – Maciej Jasica
Ad. 3 – Jacek Sierpiński
Ad. 4 – Maciej Dudek
Ad. 5 – Maciej Jasica
Ad. 6 – Bartłomiej Byczkiewicz
Ad. 7 – Maciej Dudek
Ad. 8 – Bartłomiej Byczkiewicz

Maciej Dudek
Koordynator PL
14.11.2012