Zarządzenie 4/2013 – Zmiany personalne

 

Koordynatorem Oddziału Małopolskiego zostaje Marcin Tora.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 08.07.2013

 

08.07.2013
Maciej Dudek
Koordynator PL