Zarządzenie 3/2013 – Zmiany personalne

Zarządzenie 3/2013 – Zmiany Personalne

1.

Tworzy się stanowisko Koordynatora ds. Organizacji.

2.

Koordynator ds. Organizacji wchodzi w skład Zarządu Partii Libertariańskiej i odpowiada za organizację, rozwój oraz utrzymanie jej struktury terenowej.

3.

Stanowisko Koordynatora ds. Organizacji obejmuje Kamil Bartczak.

4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

Maciej Dudek

Koordynator PL

26.06.2013