Zarządzenie 2/2013 – Kluby Partii Libertariańskiej

1.
Członkowie i sympatycy Partii Libertariańskiej mogą tworzyć w swoich miejscowościach Kluby Partii Libertariańskiej (Kluby).

2.
Zadaniem Klubu jest wymiana poglądów dotyczących działalności Partii Libertariańskiej oraz kierowanie odezw do jej organów. Odezwa powinna mieć formę tekstu o wielkości do 1500 znaków. Wydanie odezwy możliwe jest wyłącznie po odbyciu spotkania. Z jednego spotkania wydać można tylko jedną odezwę.

3.
Powstanie Klubu możliwe jest po zorganizowaniu w jednym miesiącu kalendarzowym dwóch spotkań.

4.
Informacje o spotkaniach i odezwy przekazuje się Koordynatorowi Partii Libertariańskiej pocztą elektroniczną na wskazany przez niego adres. Jeżeli przez kolejne dwa miesiące kalendarzowe Klub nie zorganizuje spotkania wówczas ulega on rozwiązaniu. Rozwiązanie Klubu nie stoi na przeszkodzie jego utworzeniu na nowo.

5.
Każdy Klub wybiera ze swojego grona przewodniczącego, który reprezentuje Klub względem organów Partii Libertariańskiej.

12.06.2013
Maciej Dudek
Koordynator PL