Zarządzenie 1/2013 – Zmiany personalne

Zarządzenie 1/2013 – Zmiany personalne


W oparciu o art. 6 pkt. d w związku z art. 12 Statutu zarządza się jak niżej:

1.

Na stanowisko Zastępcy Koordynatora PL powołany zostaje Patryk Heliński.

2.

W związku z rezygnacją Wojciecha Gołębickiego na stanowisko Arbitra PL powołany zostaje Mateusz Jabłoński.

3.

W związku z rezygnacją Bartłomieja Byczkiewicza likwiduje się stanowisko Koordynatora ds. Informacji.

4.

Powołuje się Tomasza Sychowca na stanowisko Koordynatora Oddziału Mazowieckiego.

5.

Ustala się status konsultantów, o których mowa w p. 2 Zarzadzenia 6/2012 jako doradców Zarządu, którzy nie biorą udziału w głosowaniach Zarządu.

Maciej Dudek

Koordynator PL