Wybory do PE – oświadczenie

Opublikowano dnia 20 stycznia 2014

dbplpppRada Krajowa Partii Libertariańskiej podjęła decyzję o współpracy z Demokracją Bezpośrednią, w szczególności przy nadchodzących wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Współpraca z DB trwa od wielu miesięcy i według oceny Rady – z obopólną korzyścią. 
Mamy też na uwadze podobieństwo poglądów. O ile demokracja bezpośrednia nie jest naszym celem ideowym, o tyle uważamy, że może być odpowiednim narzędziem dla ochrony wolności, że zdecentralizowana, silnie demokratyczna Polska to dużo lepszy gwarant ważnych dla nas wartości, niż obecny ustrój polityczny. 

Partia Libertariańska zdecydowanie sprzeciwia się systemom autorytarnym czy oligarchicznym. Fundamentem naszej idei jest poszanowanie wolności i własności. Z tej perspektywy wszelkie formy rządów autokratycznych są narzędziem najgorszym z możliwych, umożliwiającym agresję i korupcję w zakresie najszerszym – większość współczesnych zamachów na wolność odbywa się z ominięciem woli powszechnej. Tak jak to było przy próbie zawarcia umowy ACTA.

Obecny w Polsce system parlamentarno-rządowy zachowuje wiele wad rządów autorytarnych przy braku wielu zalet systemów demokracji bezpośredniej. Partia Libertariańska stoi na stanowisku, że kilkusetosobowa grupa parlamentarzystów nie powinna dysponować niczym nieograniczoną władzą nad życiem prywatnym czterdziestu milionów ludzi.

Biorąc pod uwagę powyższe argumenty Rada Krajowa deklaruje, że libertarianie zamierzający startować do Parlamentu Europejskiego mogą liczyć na pełne wsparcie Partii Libertariańskiej.