Wybory do Parlamentu Europejskiego

Pomóż nam w starcie

Do 14 kwietnia musimy zebrać co najmniej siedemdziesiąt tysięcy podpisów w 7 okręgach.

Pobierz arkusz z twojego okręgu i już dziś zbierz jak najwięcej podpisów wśród swojej rodziny, znajomych, czy współpracowników. Każdy głos się liczy, razem naprawdę może nam się udać i stanowić realną alternatywę w najbliższych wyborach.
Wypełnione arkusze przekaż lokalnemu koordynatorowi Partii Libertariańskiej, lub wyślij je pocztą na adres siedziby partii.

Powodzenia!

Arkusze do zbierania podpisów w okręgach

 • Okręg nr 1 – obejmuje obszar województwa pomorskiego
 • Okręg nr 2 – obejmuje obszar województwa kujawsko-pomorskiego
 • Okręg nr 3 – obejmuje obszar województwa podlaskiego i województwa warmińsko-mazurskiego
 • Okręg nr 4 – obejmuje obszar części województwa mazowieckiego: m. st. Warszawy oraz powiatów: grodziskiego, legionowskiego, nowodworskiego, otwockiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, warszawskiego zachodniego i wołomińskiego
 • Okręg nr 5 – obejmuje obszar części województwa mazowieckiego: powiatów – ciechanowskiego, gostynińskiego, mławskiego, płockiego, płońskiego, przasnyskiego, sierpeckiego, sochaczewskiego, żuromińskiego, żyrardowskiego, białobrzeskiego, grójeckiego, kozienickiego, lipskiego, przysuskiego, radomskiego, szydłowieckiego, zwoleńskiego, garwolińskiego, łosickiego, makowskiego, mińskiego, ostrołęckiego, ostrowskiego, pułtuskiego, siedleckiego, sokołowskiego, węgrow-skiego, wyszkowskiego oraz miast na prawach powiatu – Płock, Radom, Ostrołęka i Siedlce
 • Okręg nr 6 – obejmuje obszar województwa łódzkiego
 • Okręg nr 7 – obejmuje obszar województwa wielkopolskiego
 • Okręg nr 8 – obejmuje obszar województwa lubelskiego
 • Okręg nr 9 – obejmuje obszar województwa podkarpackiego
 • Okręg nr 10 – obejmuje obszar województwa małopolskiego i województwa świętokrzyskiego
 • Okręg nr 11 – obejmuje obszar województwa śląskiego
 • Okręg nr 12 – obejmuje obszar województwa dolnośląskiego i województwa opolskiego
 • Okręg nr 13 – obejmuje obszar województwa lubuskiego i województwa zachodniopomorskiego

 

Do pobrania także

 

Krótka instrukcja zbierania podpisów

Imię i nazwisko, adres oraz PESEL muszą być wpisane czytelnie – nieczytelne mogą być odrzucone przez PKW.

Adres zamieszkania musi być wpisany w pełnej formie (ulica, numer domu i ew. lokalu, miejscowość, najlepiej również kod pocztowy).

Podpis wyborcy musi być własnoręczny – brak podpisu lub powtarzający się podpis obok kilku różnych wyborców skutkuje odrzuceniem karty przez PKW, a nawet posądzeniem o fałszerstwo.

Dodatkowo zaleca się, aby każda karta z podpisami była na odwrocie podpisana przez osobę zbierającą podpisy.

Bardziej zaawansowane szkolenie w formie prezentacji: http://www.sendspace.com/file/clcbtx