Uchwały Rady Krajowej

W tym miejscu znajdziesz wszystkie Uchwały, które zostały podjęte przez Radę Krajową Partii Libertariańskiej począwszy od lutego 2014 r.

Uchwała nr   1/2014 – organizacja pracy Rady Krajowej
Uchwała nr   2/2014 – powołanie Protokolanta Rady Krajowej
Uchwała nr   3/2014 – powołanie koordynatora ds. marketingu
Uchwała nr   4/2014 – osoby odpowiedzialne za stronę internetową Partii
Uchwała nr   5/2014 – powołanie Rady Programowej
Uchwała nr   6/2014 – pouczenie Krzysztofa Olędzkiego
Uchwała nr   7/2014 – zawieszenie Krzysztofa Olędzkiego
Uchwała nr   8/2014 – powołanie Skarbnika Partii
Uchwała nr   9/2014 – powołanie koordynatora ds. Eurowyborów 2014
Uchwała nr 10/2014 – podpisanie umowy koalicyjnej
Uchwała nr 11/2014 – odwołanie uchwały 10/2014
Uchwała nr 12/2014 – powołanie osoby usprawniającej przepływ informacji
Uchwała nr 13/2014 – odwołanie Koordynatora ds. eurowyborów 2014
Uchwała nr 14/2014 – Oficjalne kanały komunikacyjne
Uchwała nr 15/2014 – Polityka prywatności
Uchwała nr 16/2014 – Przetwarzanie danych osobowych
Uchwała nr 17/2014 – Powołanie Oddziału kujawsko-pomorskiego
Uchwała nr 18/2014 – Poparcie Kandydatów
Uchwała nr 19/2014 – Czynności prawne i finansowe
Uchwała nr 20/2014 – Start w wyborach samorządowych
Uchwała nr 21/2014 – Poparcie Tomasza Słowińskiego
Uchwała nr 22/2014 – Zakończenie Stażu Kandydackiego
Uchwała nr 23/2014 – powołanie pełnomocnika finansowego
Uchwała nr 24/2014 – rozwiązanie Rady Programowej
Uchwała nr   1/2015 – poparcie kandydatury Waldemara Deski na urząd Prezydenta RP

Official Letter according to The Libertarian Ninja Action