Spotkanie Klubu Partii Libertariańskiej w Bielsku-Białej

Opublikowano dnia 05 lipca 2013

Odbyło się pierwsze spotkanie Klubu Partii Libertariańskiej w Bielsku-Białej. Poniżej klika uwag, informacji i przemyśleń, które pojawiły się na spotkaniu lub w związku z nim.

1.

Spotkały się trzy osoby: Krzysztof Maczyński, Michał Šašak i ja. Spotkanie trwało 3 godziny.

2.

Program spotkania udało się zrealizować częściowo.  Rozmówcy mieli do powiedzenia wiele ciekawych rzeczy i do przekazania wiele użytecznych informacji, rozmowa miała silne tendencje do dygresji. Po części jest to zapewne wynik startowego charakteru spotkania, niemniej przy kolejnych spotkaniach warto zwrócić większą uwagę na realizację planu. Same spotkania powinny mieć ściśle roboczy charakter i nie trwać długo.

3.

Krzysztof zapowiedział bywanie na spotkaniach ale bez formalnego uczestnictwa w klubie, Michał deklaruje przynależność do klubu ale bez szefowania. Siłą rzeczy szefuję tymczasowo klubowi :)

4.

Współpraca na terenie kraju z podobnymi organizacjami – klubami ASE i KontestKlubami napotyka na przeszkodę w postaci mniej (Kontestacja) lub bardziej (KASE) restrykcyjnej apolityczności. Tym samym nie są wskazane działania promujące kluby PL (spotkania, uczestnictwo itp.) wśród członków KASE i KontestKlubów w miejscach ich działalności. Działania takie należałoby zakwalifikować jako spam z naszej strony. W tym zakresie powinniśmy przyjąć postawę bierną i współpracować wyłącznie wówczas, jeśli propozycje wspólnych działań pojawią się ze strony KASE lub KontestKlubów. W razie braku takich propozycji  – nie nalegać i nie proponować niczego z naszej inicjatywy. Nie można też wykluczyć konkurencji pomiędzy tymi podmiotami (klubami) – co zgodnie z zasadami wolnego rynku będzie zjawiskiem dla libertarianizmu pozytywnym.

5.

Kameralność spotkań klubów PL warto wykorzystać do optymalnej organizacji działań. Jest to pożądane na początku działalności. W przypadku spotkań o większej liczbie uczestników startowa działalność organizacyjna jest trudniejsza a spotkania mają silniejszą tendencję do przekształcania się w spotkania towarzyskie. Sugestia do ewentualnych nowych klubów: na początku działalności warto skupić się na działaniach organizacyjnych a nie na maksymalnym zwiększaniu liczebności klubu. Do wystartowania klubu wystarczy dwukrotne spotkanie dwóch osób w miesiącu kalendarzowym.

6.

Podstawową bronią organizacji libertariańskiej jest jej otwarty charakter. Zasada ta powinna znaleźć odzwierciedlenie w strukturze klubów. Doszliśmy do wniosków następujących:

a)

w klubie mogą się spotykać zarówno członkowie klubu jak i osoby spoza klubu,

b)

członkami klubu mogą być zarówno członkowie PL jak i inne osoby

c)

o byciu członkiem klubu decyduje wola danej osoby, która nie musi być formalizowana w żaden sposób; możliwe jest jednak wykluczenie danej osoby z klubu przez szefa klubu w sytuacji, gdy podejmuje ona działania na szkodę klubu.

7.

Działalność polityczna ma w Polsce wyjątkowo negatywny wizerunek. Problem ten można rozwiązać na dwa sposoby:

a)

prowadzić działalność polityczną w taki sposób, aby w obrębie polityki wolnościowej ten wizerunek zmienić (Michał Šašak wyraził wątpliwość, czy jest to możliwe);

b)

zdjąć trochę ciężaru politycznego z klubów; warto m.in. zastanowić się nad zmianą rodzajowej nazwy klubów z „Klub Partii Libertariańskiej” na „Klub Libertariański”; dzięki temu kluby staną się bardziej autonomiczne (co jest elementem strategii otwartości) a działanie w nich bardziej strawne dla wolnościowców. Autonomia klubu powinna być znacznie większa niż autonomia KASE względem Instytutu Misesa czy KontestKlubów względem Kontestacji. Kluby w takiej postaci będą wpływały stabilizująco na ideowy charakter Partii Libertariańskiej a w przypadku ewentualnego fiaska (lub wykolejenia) projektu partii politycznej  – kluby będą mogły bez przeszkód swoją działalność kontynuować redefiniując jej formę.

8.

Korzystne będzie prowadzenie biuletynu spotkań klubów (i oddziałów wojewódzkich). Startowo rolę biuletynu będzie spełniał upubliczniony w Internecie dokument tekstowy (lub blog).

9.

Kolejne spotkanie umówione jest wstępnie na koniec lipca. Po drugim spotkaniu klub w Bielsku-Białej stanie się klubem oficjalnym.

Maciej Dudek