Waldemar Deska kandydatem Partii Libertariańskiej na Prezydenta RP

NaTłoZLogiem

13 stycznia 2015 roku Partia Libertariańska zadecydowała o wystawieniu na urząd prezydenta Waldemara Deski. Waldemar Deska jest działaczem na rzecz kultury, w tym współzałożycielem znanego klubu kulturalnego „Remont”. W okresie PRL walczył o wolną i niezależną sztukę. Do 1989 r. był jednym z liderów alternatywnej grupy „DaaB”, z którą koncertował w wielu stolicach europejskich. W 2006 roku zbudował na własnej ziemi, lecz bez pozwolenia na budowę, ekologiczny dom, w którym zamieszkał wraz z żoną. Otrzymał nakaz rozbiórki i do dziś walczy z aparatem urzędniczym i wymiarem sprawiedliwości o swój dom.

Zapraszamy na stronę internetową kandydata: http://prezydentdeska.pl/.