Oświadczenie Zarządu Partii Libertariańskiej

Opublikowano dnia 29 grudnia 2016

sejm

W związku z wydarzeniami w Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej Partia Libertariańska zajmuje stanowisko jak niżej.

1. Zdecydowanie dystansujemy się ideowo i programowo od obu stron sporu.
2. Uznajemy postępowanie rządu i opozycji parlamentarnej za objaw regresu cywilizacyjnego w polityce polskiej.
3. Wzywamy rząd do weryfikacji trybu postępowania w zakresie głosowania ustawy budżetowej w trybie kontroli senackiej oraz konstytucyjnosądowej.
4. Wzywamy opozycję parlamentarną do zachowania parlamentarnych reguł gry i odstąpienia od okupacji sali plenarnej Sejmu.