Oświadczenie ws. wydarzeń w Kijowie

Opublikowano dnia 23 stycznia 2014

image

Gdy ludzie boją się rządu, wtedy jest tyrania; gdy rząd boi się ludzi, wtedy jest wolność.

Thomas Jefferson

Wyrażamy poparcie i szacunek dla naszych sąsiadów z Ukrainy, którzy domagają się wolności i o tę wolność walczą. Wyrażamy nadzieję, że w wyniku tej walki ludzie zyskają władzę nad rządem, a rząd straci władzę nad życiem ludzi.

Nie utożsamiamy się z żadną z formalnych stron rozgrywek politycznych na Ukrainie. Dystansujemy się od wszelkich działań państw obcych, które angażują tam swoje środki dla własnych interesów- adresatem naszego poparcia są mieszkańcy Ukrainy, którzy mają odwagę bronić się przed uciskiem ze strony władz.

Partia Libertariańska

Заява щодо подій у Києві.

Коли люди відчувають страх перед урядом, це тиранія; коли уряд відчуває страх перед людьми, це воля.

Томас Джефферсон


Висловлюємо підтримку і повагу для наших сусідів з України, котрі вимагають волі і за ту волю борються.
Надіємось, що у результаті цієї боротьби люди здобудуть владу над урядом, а уряд втрарить владу над життям людей.

Ми не утотожнюємося з будь якими формальними сторонами політичної гри в Україні. Тримаємо відстань від якихнебудь заходів урядів інших держав, котрі виділяють свої засоби для забезпечення власних інтересів – адресатом нашої підтримки є жителі України, котрі мають відвагу боротися перед утиском зі сторони влади.

Лібертаріанська Партія