Oficjalna odpowiedź na list posła Jarosława Gowina

Opublikowano dnia 10 listopada 2013

Zamieszczamy oficjalną odpowiedź koordynatora Partii Libertariańskiej- Stanisława Domina na list Posła Jarosława Gowina.

Szanowny Panie Pośle,

z wielką przyjemnością przeczytaliśmy Pana przyjazny list i odczytujemy go jako gest poparcia dla naszej inicjatywy.

To bardzo ważne, by osoby o Pana pozycji podkreślały fakt, że wolność oznacza również odpowiedzialność. Partia Libertariańska stoi na stanowisku, że prawdziwa swoboda musi łączyć się z przestrzeganiem najważniejszej naszym zdaniem zasady, że granicą wolności jednostki jest wolność innych osób.

Jesteśmy przekonani, że najważniejszą zasadą, zgodnie z którą powinno być budowane państwo, jest zapewnienie możliwości samorealizacji wszystkim, bez względu na to, jak pojmują przytoczone przez Pana wartości: prawdę, dobro i piękno.

Zawsze chętnie wspomożemy wszelkie działania, których celem jest poszerzanie właściwie rozumianej wolności. Liczymy na współpracę przy tego typu inicjatywach, zdając sobie sprawę, że jeszcze przez pewien czas będziemy siłą pozaparlamentarną.

Z wyrazami najwyższego szacunku,

Stanisław Domin, Koordynator Partii Libertariańskiej