Składki członkowskie

Partia Libertariańska rozpoczyna pobór obowiązkowych składek od swoich członków i sympatyków. Składki wynoszą 5,00 (pięć) zł miesięcznie.

Pierwszą składkę należy zapłacić za miesiąc listopad 2015 w terminie do 15.11.2015. Za kolejne miesiące – odpowiednio do 15 dnia każdego miesiąca.

Tryb uregulowania składek za okres przed 01.11.2015 podany zostanie do wiadomości w terminie późniejszym.

Składki mają charakter obligatoryjny. Niezapłacenie składki powoduje automatyczne ustanie członkostwa po 3 miesiącach od upływu okresu za jaki niezapłacono składki (§ 9.3.c Statutu).

W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko, słowo “składka” oraz miesiąc za jaki następuje wpłata (przykład: “Jan Kowalski, składka za 11/2015). Niezależnie od tytułu przelewu wpłaty zaliczane są na poczet składek najwcześniej wymagalnych.

Wpłat należy dokonywać na rachunek Partii Libertariańskiej:

Partia Libertariańska
ul. Bartycka 24 paw. 210B
00-716 Warszawa
nr konta: 16175000120000000029829837