Kim jesteśmy?


list

logoplPartia Libertariańska (w skrócie Libertarianie) to nowa, wciąż oczekująca na oficjalną rejestrację inicjatywa na politycznej mapie Polski. Istotą programu politycznego Partii Libertariańskiej jest stopniowe dążenie do zapewnienia jak największej wolności, zarówno w sferze gospodarczej, jak i obyczajowej.

Kierujemy się poglądami, które można opisać słowami Davida Boaza:

Libertarianizm jest poglądem, zgodnie z którym każda osoba ma prawo do takiego sposobu życia, jaki sama wybrała, o ile szanuje równe prawa innych.

Według Partii Libertariańskiej każda i każdy z nas jest wolnym człowiekiem. Oznacza to, że możemy dowolnie kształtować swoje życie, dysponując swoim majątkiem, zdrowiem i podejmując decyzje w sposób nieskrępowany niczym oprócz wolności innych osób.

Jako Partia Libertariańska postulujemy całkowitą wolność słowa, wolność polityczną, ekonomiczną i obyczajową. Chcemy znieść kary za tzw. “przestępstwa bez ofiary”, pozostawiamy każdej osobie autonomię poglądów i działań , dopóki nie szkodzą one innym.

Opowiadamy się za tym, by podatki były jak najniższe, a procedury ich obliczania, płacenia oraz kontroli jak najbardziej uproszczone. Ich ściąganie nie może być w jakikolwiek sposób uprzywilejowane w porównaniu do ściągania należności wynikających z prawa cywilnego. Oznacza to między innymi, że za niepłacenie podatków nie powinna grozić odpowiedzialność karna, lecz zwykły proces cywilny.

Jesteśmy za całkowitą swobodą działalności gospodarczej i zamierzamy rozpocząć masową likwidację zbędnych regulacji oraz przepisów. Wykluczamy ingerencję państwa we wszelkie procesy rynkowe. Wiąże się to z wycofaniem państwa ze wszystkich obszarów działalności, które mogą być skutecznie obsługiwane przez wolny rynek, takich jak edukacja, służba zdrowia czy transport. Oznacza to pozostawienie w sferze publicznej jedynie obrony narodowej, sądownictwa, służb mundurowych, polityki zagranicznej oraz minimalnej administracji.

Wiemy, że pracowitość i twórcza energia Polaków, uwolniona spod ciężaru bezsensowych przepisów i ustaw, spowoduje dynamiczny wzrost gospodarczy, a w konsekwencji wzbogacenie się wszystkich i każdego z osobna. To poprawi jakość naszego życia, poczucie kontroli nad nim, a także nasze poczucie bezpieczeństwa.